สถานที่ท่องเที่ยว

 • สวนสนุกดรีมเวิลด์

  ที่อยู่:
  62 หมู่ 1 ถนนรังสิต-องครักษ์ (กม.7) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 .

  ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สวนสนุกแห่งนี้มีรถไฟเหาะถึง 3 เครื่องและเครื่องเล่นอื่นๆ อีกมากมาย

 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

  ที่อยู่:
  94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 .

  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ตั้งของศูนย์การค้าเป็นประตูสู่จังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานของประเทศไทย

 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

  ที่อยู่:
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 .

  ศูนย์การเรียนรู้พร้อมนิทรรศการการเกษตรและศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมคาเฟ่และตลาดการเกษตรที่จัดเป็นระยะ

 • ตลาดไท

  ที่อยู่:
  31/30 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 .

  ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ในประเทศและนำเข้าและเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผัก แต่ละวันผลิตภัณฑ์ที่นี่ได้รับและถูกกระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลาดไทกลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทยและเป็นรากฐานการเป็นตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ที่อยู่:
  คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 .

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2543 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 • อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ

  ที่อยู่:
  99 หมู่ 9 ถนนบางขัน สถานีวิทยุ ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 .

  อัลไพน์ กอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟอันทรงเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่จัดอีเว้นท์ระดับโลกเป็นจำนวนมากรวมถึงอีเว้นท์ Johnnie Walker Classic ปี 2000 ซึ่งไทเกอร์ วูดส์ คว้าชัยมาครอง สนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการออกแบบอย่างดีโดยโรนัลด์ เอ็ม การ์ล

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ที่อยู่:
  99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 .

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สถาบันภาษา

 • สนามกอล์ฟ เอไอที กอล์ฟ คลับ

  ที่อยู่:
  ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร 19 ซอยทิชาชล 4/2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 .

  สนามกอล์ฟ เอไอที กอล์ฟ คลับ

 • อยุธยา

  ที่อยู่:
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .

  อยุธยามีชื่อเสียงจากการสร้างเมืองและการวางผังเมืองที่ร่วมสมัย เมืองถูกก่อตั้งตามหลักการวางผังเมืองอย่างเคร่งครัดและมีระบบ ประกอบไปด้วยถนนหนทาง คลองและคูน้ำล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างหลัก จุดยุทธศาสตร์การสร้างเมืองอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบด้วยแม่น้ำล้อมรอบถึง 3 สายและมีระบบจัดการน้ำแบบไฮโดรลิกซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่เหมือนใครในโลก